Kmetija Cigt se ukvarja tudi s tekmovanjem v oranju. Prvi, ki se je za?el ukvarjati s tovrstnim tekmovanjem je bil o?e tefan, ko je kupil svoj prvi traktor leta 1975.Takrat se je udeleil tovrstnih ob?inskih tekmovanj, kjer je tudi ve?krat zmagal. ?eprav je bila elja po tekmovanjih neizmerna se tefan zaradi obilica dela na kmetiji ni moral udeleevati tekmovan,j na dravnem in svetovnem merilu. Prav tako so tekmovanja predstavljala dodatno finan?no obvezo.

Vendar tekmovanje v oranju se je ponovno oivelo, ko je sin tefan prestopil prag srednje kmetijske ole v Raki?anu leta 1999. e na prvih tekmovanjih se je pokazalo, talent in voljo do oranja podedoval po o?etu. Po tevilnih regijskih in olskih tekmovanj so se rezultati iz leta v leto boljali in leta 2003 je tefan ml. prvi? postal najbolji ora? Slovenije. Kot 20 letni fant je naslednje leto 2004 zastopal barve Slovenije na 51. svetovnem tekmovanju v Severnem Irskem. Uvrstil se je na 27. mesto, kar je bil dober uspeh za prvo udelebo na takih tekmovanjih. Dobri uspehi so sledili tudi v naslednjih letih. Po uspenem regijskem tekmovanju je na dravnem tekmovanju v Breicah leta 2004 za las uel prvemu mestu, kar pa al ni zado?alo za udelebo na svetovnem tekmovanju. Leta 2005 je osvojih tretje mesto na dravnem tekmovanju. Leta 2006 pa mu je za slabo to?ko zmanjkalo do naslova najboljega ora?a Slovenije. Zaradi tudijskih obveznosti ter rahlega razo?aranja, ker se je vedno uvrstil na sam vrh in ni mogel zmagati, se je odlo?il da naredi premor z tekmovanjem. Tekmovati je za?el ponovno Leta 2009 predvsem zaradi tega, ker je bilo dravno tekmovanje organizirano skupaj s svetovnim tekmovanjem neposredno v bliini kmetije. elja po zmagi je bila zelo velika, saj zmagati blizu svojega doma ob tevilnih doma?ih gledalcev je nekaj nepozabnega. Ta elja se mu je tudi uresni?ila in pridobil je drugi naslov dravnega prvaka v oranju.

drzavno_oranje13

tefan Cigt stareji (na levi) tefan Cigt ml. (na desni)