Kmetija se nahaja v naselju Noršinci, ki spada v Občino Moravske Toplice. Ta je vključena v regionalni razvojni program in spada med občine z velikim deležem kmetijstva v nižinskem pridelovalnem območju. Kmetija je kot celota locirana na obrobju vasi Noršinci z 187m nadmorske višine.

Kmetija Cigütovih , ki je živinorejsko- poljedelsko usmerjena, spada med zaščitene kmetije, je v programu KOPOP in prideluje pridelke na okolju prijazen način, kmetuje integrirano, izvaja ukrep sonaravne reje domačih živali. V letu 2016 so se vključili tudi v shemo kakovosti.

Kmetijo je nedavno prevzel mlad, univerzitetno izobražen in široko razgledan naslednik, ki bom skupaj s pomočjo družiskih čalonov nadeljeval kmetovanje, kajti

oče Štefan je kmetoval že več kot 35 let. Začel je z dvema hektarja veliko kmetijo in jo s trdim delom in pridobljenimi izkušnjami večal in bogatil. Bil je zelo prizadeven, sposoben , organiziran, dostikrat je prevzemal mentorstvo za praktično usposabljanje študentov in jim posredoval tudi svoje znanje. Na kmetiji zaposlujejo še 7 delavcev.

Kmetija spada med mojstrske kmetije, kjer nudi študentom kmetijstva dodatno praktično izobraževanje in usposabljanje.

Ne gre pa zanemariti tudi dejstva, da je sin Štefan eden izmed najboljših oračev v Republiki Sloveniji, saj je že leta 2003, kot 20 letni fant , postal državni prvak v oranju.

Proizvodna usmeritev kmetije je živinorejsko poljedelska. Na kmetiji redijo letno okrog 800 mladih pitanih goved.

Kmetija prideluje poljščine na več kot 340 ha zemljišč. V celoti zagotavlja lastno voluminozno krmo za živino ( koruza, ječmen, seno...), na ostalih površinah pa prideluje sončnice, buče in pšenico ter zadnje čase tudi Sojo

 

13956907_558368671008747_168118214_n